ЭРХЭТ ПРОГРАММЫН СУРГАЛТЫН ПАРТНЕР
Мэдлэг, мэдээлэл, ур чадварыг Эрхэт санхүүгийн программаар дамжуулан түгээе
Эрхэт санхүүгийн программаар санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн онол, практикийн хичээлийг
зааж, сурган мэргэшсэн нягтлан бодогч нарыг бэлтгэх байгууллагын хамтын ажиллагаа
ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Шудрага, нээлттэй түншлэл

Хариуцлагатай, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана

Ил тод байдал, шудраг түншлэлийг тогтооно

Гурван талт нээлттэй хамтын ажиллагаа

Хамтраад Хурдан Томроё

Тэгье, Хамтрая

Эрхэтийн партнер болсоор

Нягтан бодох бүртгэлийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг бүх түвшний байгууллагууд Эрхэт программ дээр суурилан онолын түвшнээс практик хүртэлх мэдлэгийг суралцагч нартаа эзэмшүүлэх боломжтой

Суралцагч нарын тоо хязгааргүй бөгөөд Эрхэт программ дээр бүхий л модуулыг ашиглаж ур чадварыг нэмэгдүүлнэ

Сурсан, мэдсэн зүйлээ бодит байгууллагын тайлан бүргэл гаргах замаар шалгалт авч мэдлэгийг бататгах боломжтой

Эрхэтийн зүгээс танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан программын шинэчлэлт, сайжруулалтыг тогтмол хийнэ

Бидний түгээх үнэ цэнэ

invest-icon

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн хувь хүн, баг, компани, нэгдлийн цагийг хэмнэх, ажлыг хурдасгах, амжилтыг томруулах

invest-icon

Бидний хамтралын үр дүнд бий болсон үнэ цэнээр хэрэглэгчийн асуудлыг арилгаж, хэрэгцээг бүрэн хангаж, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

invest-icon

Аливаа нөөцийн шударга хуваарилалтыг хийх

Хамтраад Хурдан Томроё

Ахмад санхүүчдийн туршлага, шинэ үеийн технологитой хослуулж, олон жил туршигдаж хөгжүүлэгдсэн ЭРХЭТ САНХҮҮГИЙН
ПРОГРАММ-тай хамтын ажиллагааг эхлүүлэн мөнгө санхүү, цаг хугацааг хэмнэж, ажлыг хурдасган амжилтаа томруулъя.

Тэгье, Хамтрая, Томроё

  • Шудраг, нээлттэй, тодорхой тоглоомын дүрмээр хамтаръя!
  • Хариуцлагатай, итгэлтэй, тууштай байж илүү том бялууг хамтдаа хуваая!
  • Ололт амжилтаа хуваалцаж хамтдаа олон улсын зах зээл томоръё!

ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Эрхэттэй хамтдаа үнэ цэнэ бүтээж хамтран ажиллах хувь хүн, баг хамт олон, компаниудыг урьж байна.