Нээлттэй ажлын байр

Зорилго 
Компанийн бодлгого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан борлуулалтын менежментийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

Үндсэн чиг үүрэг 

 • Компанийн борлуулалт бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах, холбогдох гэрээг хянах, гүйцэтгэлд хяналт тавих
 • Компанийн харилцагч, түнш байгууллагуудын харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх
 • Харилцагчаас ирсэн санал гомдлыг хүлээн авч цаг алдалгүй бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн багт танилцуулах, тухайн үйл явцын мэдээллийг харилцагчид цаг алдалгүй эргэж мэдээллэх

Тавигдах шаардлага 

 • Судалгаа шинжилгээ хийх, барим бичиг мэдээлэл боловсруулах, илтгэх ур чадвар сайтай байх
 • Англи хэлний дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 • Зохион байгуулах, нууцыг чанд хадгалах, ёс зүйтэй, эерэг зөв хандлагатай байх
 • Хэрэглээний програм хангамжийн дээш түвшний мэдлэгтэй байх

Бидний санал болгох зүйлс 

 • Flextime – уян хатан ажлын цаг
 • Гэрээсээ ажиллах боломж (цар тахалтай холбоотойгоор түр хугацаанд бид 100% зайнаас ажиллаж байгаа)
 • Найрсаг хамт олон (өдрийн хоол, долоо хоногт нэг удаа зааланд тоглох боломж, happy hours, game nights, гэх мэт.)

Сонирхож байна уу? 
Тэгвэл Анкет Бөглөх дээр дарж өөрийн мэдээллээ илгээнэ үү.

Зорилго 
Компанийн бодлгого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан хүний нөөцийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх
Үндсэн чиг үүрэг 

 • Хүний нөөцийн хөтөлбөрүүдийг төлөвлөж, удирдан хүний нөөцийн үнэт зүйлсийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хамт олныг чиглүүлэх,
 • Баг хамт олны хүний нөөц бүрдүүлэх, тэднийг сонгон шалгаруулах, чиглүүлэх, сургах, манлайлах, зөвлөх, ажлын байруудад ангилах замаар хүний нөөцийн үйл ажиллагааг удирдах,
 • Хүний нөөцийн зөвлөгөө, заавар, шийдвэрээр хангаж, удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх. Ажлын байрны мэдээлэл ба өргөдлийг шинжлэх,
 • Бодлого, дүрэм, журам, аргачлал болон гарын авлагыг судалж, боловсруулж, бичиж, шинэчлэн удирдлага болон ажилчдыг чиглүүлэх; байгууллагын үнэт зүйлийг тайлбарлах, мөрдүүлэх.

Тавигдах шаардлага 

 • Хүний нөөцийн менежмент, хууль эрхзүй, нийгэм болон англи хэлний дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 • Зохион байгуулах, нууцыг чанд хадгалах, ёс зүйтэй, эерэг зөв хандлагатай байх
 • Хэрэглээний програм хангамжийн дээш түвшний мэдлэгтэй байх

Бидний санал болгох зүйлс 

 • Flextime – уян хатан ажлын цаг
 • Гэрээсээ ажиллах боломж (цар тахалтай холбоотойгоор түр хугацаанд бид 100% зайнаас ажиллаж байгаа)
 • Найрсаг хамт олон (өдрийн хоол, долоо хоногт нэг удаа зааланд тоглох боломж, happy hours, game nights, гэх мэт.)

Сонирхож байна уу? 
Тэгвэл Анкет Бөглөх дээр дарж өөрийн мэдээллээ илгээнэ үү. 

Зорилго

Хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан инженер нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явцад шинэчлэл хийх, production үеийн алдааг илрүүлэх, бүтээгдэхүүний чанар болон аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй юм.

Үндсэн чиг үүрэг

 • CI/CD автоматжуулалтыг тохируулах удирдах
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чанарын процессыг болон аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлох, удирдах
 • Шаардлагатай технологиудыг судлах, хэрэглээнд навтрүүлэх
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явцад тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн асуудлуудыг өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх
 • Бусад хэлтэс нэгж, баг хооронд нягт хамтран ажиллах, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг эрж хайх

Тавигдах шаардлага

 • DevOps чиглэлээр 2-3 жилийн туршлагатай
 • Мэдээллийн систем, програм хангамжийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн
 • Бие даан болон багаар ажиллах чадвартай
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, шинэ зүйлсээс суралцах хүсэл тэмүүлэлтэй
 • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй бол сайн

Бидний санал болгох зүйлс

 • Flextime – уян хатан ажлын цаг
 • Гэрээсээ ажиллах боломж (цар тахалтай холбоотойгоор түр хугацаанд бид 100% зайнаас ажиллаж байгаа)
 • Найрсаг хамт олон (өдрийн хоол, долоо хоногт нэг удаа зааланд тоглох боломж, happy hours, game nights, гэх мэт.)

Сонирхож байна уу?

Тэгвэл Анкет Бөглөх дээр дарж өөрийн мэдээллээ илгээнэ үү.

Зорилго

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх, тухайн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх

Үндсэн чиг үүрэг

 • Эрксис платформын back-end/front-end хөгжүүлэлтийг agile аргачлалаар гүйцэтгэх
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажлын явцад бүтээгдэхүүний менежер болон багийн бусад гишүүдийг мэдээллээр хангах, хамтран brainstorm хийх
 • Батлагдсан загварын дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлыг бүтээгдэхүүний менежертэй хамтран дотоод тест хийх
 • Шаардлагатай технологиудыг судлах, хэрэглээнд навтрүүлэх
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явцад тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн асуудлуудыг өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх
 • Бусад хэлтэс нэгж, баг хооронд нягт хамтран ажиллах, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг эрж хайх

Тавигдах шаардлага

 • Тухайн мэргэжсэн чиглэлээрээ (front/back-end) 2-3 жил ажилласан туршлагатай
 • Мэдээллийн систем, програм хангамжийн чиглэлээр холбогдох их дээд сургууль төгссөн
 • Бие даан болон багаар ажиллах чадвартай
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, шинэ зүйлсээс суралцах хүсэл тэмүүлэлтэй
 • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй бол сайн

Бидний санал болгох зүйлс

 • Flextime – уян хатан ажлын цаг
 • Гэрээсээ ажиллах боломж (цар тахалтай холбоотойгоор түр хугацаанд бид 100% зайнаас ажиллаж байгаа)
 • Найрсаг хамт олон (өдрийн хоол, долоо хоногт нэг удаа зааланд тоглох боломж, happy hours, game nights, гэх мэт.)

Сонирхож байна уу?

Тэгвэл Анкет Бөглөх дээр дарж өөрийн мэдээллээ илгээнэ үү.

Зорилго

Эрксис энтерпрайз бүтээгдэхүүн үйлчилгээг энтерпрайз харилцагч байгууллагуудад борлуулалтын дараах үйлчилгээг үзүүлэх, эргэх холбоо тогтоох, харилцагчийн сэтгэл ханажийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг

 • Шинэ харилцагчдад борлуулалтын дараах үйлчилгээг үзүүлэх
 • Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
 • Компанийн харилцагч, түнш байгууллагуудын харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх
 • Харилцагч, түнш байгууллагуудтай харилцаж, тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлох
 • Харилцагчаас ирсэн санал гомдлыг хүлээн авч цаг алдалгүй бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн багт танилцуулах, тухайн үйл явцын мэдээллийг харилцагчид цаг алдалгүй эргэж мэдээллэх
 • Харилцагчдад бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явцын тайланг сар бүр боловсруулж илгээх
 • Бусад хэлтэс нэгж, баг хооронд нягт хамтран ажиллах, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг эрж хайх

Тавигдах шаардлага

 • 2-3 жил бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, төслийн удирдлага, эсвэл харилцагчийн үйлчилгээ чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай
 • Хэрэглэгч, харилцагч, түнш байгууллагуудтай холбоотой бизнесийн нарийн төвөгтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай байх
 • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Програм хангамжийн талаар мэдлэгтэй бол давуу тал болно

Бидний санал болгох зүйлс

 • Flextime – уян хатан ажлын цаг
 • Гэрээсээ ажиллах боломж (цар тахалтай холбоотойгоор түр хугацаанд бид 100% зайнаас ажиллаж байгаа)
 • Найрсаг хамт олон (өдрийн хоол, долоо хоногт нэг удаа зааланд тоглох боломж, happy hours, game nights, гэх мэт.)

Сонирхож байна уу?

Тэгвэл Анкет Бөглөх дээр дарж өөрийн мэдээллээ илгээнэ үү.