Бүтээгдэхүүн

Аж ахуй нэгж байгууллага
Төрийн бус байгууллага
Тайлан гаргадаг байгууллага
Цахим худалдааны цогц программ
Касс & Посын цогц программ
Цаг бүртгэлийн цогц программ
Захиалгын цогц программ
Рестораны цогц программ

ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН СОНГОЛТ

Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.

ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

Уламжлалт, ашиглагддаггүй олон функцтэй, нүсэр программ хангамжаас татгалзаж зөвхөн танд шаардлагатай функцүүдийг тусгасан.

ҮҮЛЭН ТЕХНОЛОГИ

Цаг хугацаа, орон зай, газар зүйн байршилаас үл хамааран байгууллагын санхүүгээ хөтлөх боломжтой.

МОДУЛЫН ХЯЗГААРЛАЛТ БАЙХГҮЙ

Та хүссэн модулаа, хүссэн хэмжээгээрээ өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан ашиглах боломжтой.

ДИНАМИК ТАЙЛАН

Байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд тохируулан тайлангын тохиргоо хийх боломжтой учир Мөнгө, хөрөнгийн тайлан зөрнө гэсэн асуудалгүй.