ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАЛТЫН ПАРТНЕР
Борлуулалт, суппортын үйлчилгээгээр дамжуулан санхүүгийн орлогын эх үүсвэрээ тэлье
Эрхэт санхүүгийн программыг байгууллага, хувь хүнд санал болгон, зөвлөж, хэрэглээнд нь нэвтрүүлж,
тасралтгүй суппортын үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагын хамтын ажиллагаа
ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Шудрага, нээлттэй түншлэл

Хариуцлагатай, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана

Ил тод байдал, шудраг түншлэлийг тогтооно

Гурван талт нээлттэй хамтын ажиллагаа

Хамтраад Хурдан Томроё

Тэгье, Хамтрая

Эрхэтийн партнер болсоор

Үндсэн ажлын хажуугаар хийж болох цаг хугацаа шаардахгүй, байршил хамаарахгүй орлогын нэмэлт эх үүсвэртэй болох боломж

Та ердөө бусад компани, хувь хүнд Эрхэт санхүүгийн программыг санал болгон амжилттай нэвтрүүлсэн тохиолдолд борлуулалт болон нэвтрүүлэлтийн суппорт үйлчилгээний сар бүрийн төлбөрийн 15%, эсвэл нэг сарын бүтэн төлбөр буюу 100% хүртэл үнийн дүнгээр урамшуулал хүртэнэ

Эрхэт санхүүгийн программаас тогтмол зохион байгуулдаг сургалт, үйл ажиллагаанд хамрагдаж мэдлэг, туршлага, ур чадвараа ахиулах боломжтой

Эрхэт санхүүгийн программтай хоршиж ажиллах нэмэлт программуудыг мөн адил бусад компани, хувь хүнд санал болгон, нэвтрүүлж өөрийн хүссэнээр орлогоо нэмэгдүүлнэ

Бидний түгээх үнэ цэнэ

invest-icon

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн хувь хүн, баг, компани, нэгдлийн цагийг хэмнэх, ажлыг хурдасгах, амжилтыг томруулах

invest-icon

Бидний хамтралын үр дүнд бий болсон үнэ цэнээр хэрэглэгчийн асуудлыг арилгаж, хэрэгцээг бүрэн хангаж, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

invest-icon

Аливаа нөөцийн шударга хуваарилалтыг хийх

Хамтраад Хурдан Томроё

Ахмад санхүүчдийн туршлага, шинэ үеийн технологитой хослуулж, олон жил туршигдаж хөгжүүлэгдсэн ЭРХЭТ САНХҮҮГИЙН
ПРОГРАММ-тай хамтын ажиллагааг эхлүүлэн мөнгө санхүү, цаг хугацааг хэмнэж, ажлыг хурдасган амжилтаа томруулъя.

Тэгье, Хамтрая, Томроё

  • Шудраг, нээлттэй, тодорхой тоглоомын дүрмээр хамтаръя!
  • Хариуцлагатай, итгэлтэй, тууштай байж илүү том бялууг хамтдаа хуваая!
  • Ололт амжилтаа хуваалцаж хамтдаа олон улсын зах зээл томоръё!

ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Эрхэттэй хамтдаа үнэ цэнэ бүтээж хамтран ажиллах хувь хүн, баг хамт олон, компаниудыг урьж байна.